Tájékoztatjuk a Tisztelt Jogosultakat, hogy a 2009. szeptember 1. napja után indult felszámolási eljárásokban a többször módosított 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)46.§ (8) bekezdése alapján ha a felszámoló elismeri a bejelentett követelést – de a jogosult nem kívánja a bíróság Gazdasági Hivatalához a nyilvántartásba vételi díjat befizetni - a jogosult kérésére a felszámoló az elismert követelésről 2.000,- forint + ÁFA összegű költségtérítés megfizetése ellenében köteles haladéktalanul kiadni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdés c) alpontja szerinti, a követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolást, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontját követően a bejelentett követelést nem engedményezték, és a jogosult igényének kielégítésére várhatóan nincs fedezet.

A 2.000,- Ft. + ÁFA összegű költségtérítést - a felszámolás alatt álló adós megjelölésével – a CRAC-ORG Zrt. alábbi bankszámlájára kérjük átutalni

18400010-03554089-70100028
OBERBANK AG Magyarországi Fióktelep